75 млн. лева за квалификация на учители

Над 42 хиляди учители ще се включат в курсовете за квалификация

75 милиона лева ще бъдат инвестирани в квалификация на педагогическите специалисти в България, съобщи днес просветният министър Сергей Игнатов.

Целта на проекта е до края на 2014 година  42 230 учители,  1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори  на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

„Квалификация на педагогическите специалисти” е проект, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 – „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Очакваните резултати са: 80% от включените в обученията и квалификациите педагози да завършат програмите и да получат съответните сертификати.

Проектът се изпълняван от Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

Само преди няколко дни стартира проектът „Успех” за 100 милиона лева, предназначени за организиране на свободното време на децата и учениците, припомни министърът и добави, че скоро ще стартират още два проекта – 90 милиона за „Ученически и студентски практики” и 180 милиона за средищните училища.

Коментари по темата: „75 млн. лева за квалификация на учители”

добавете коментар...

  1. Вальо

    Пълно разхищение!

Коментар