PDFill PDF Tools – безплатен инструмент за PDF файлове

Лесен за инсталиране и използване, PDFill PDF Tools се явява безплатна алтернатива на Adobe Acrobat Professional за домашна и комерсиална употреба. Включва комплект инструменти, с чиято помощ можете да обединявате няколко PDF документа в един или да разделяте по-голям PDF файл на части, както и да преформатирате няколко страници в една, да превръщате изображения в PDF формат и обратно и много други полезни функции.
Всяка функция може да се активира от списък от главния екран на продукта или от съответната икона в лентата с инструменти:
Обединяване на файлове – позволява посочване на отделни файлове или групи от файлове и добавянето им в предпочитан от потребителя ред към един общ файл.
Разделяне и пренареждане на PDF страници – позволява разделянето на един PDF документ на повече PDF файлове. За целта трябва да се посочат номерата на страниците, които ще се съдържат в новите файлове, както и имената на новополучените файлове.
Криптиране и декриптиране с опции за защита – защитава PDF файлове с пароли и ги предпазва от печат, копиране, редактиране, попълване, подписване и други манипулации. Поддържа Adobe стандартно 40-битово криптиране и Adobe подобрено 128-битово криптиране.
Въртене, изрязване и преформатиране на страници – завърта страниците на 0, 90, 180 и 270 градуса; модифицира полетата им за печат, комбинира повече страници в една за икономичен печат.
Добавяне на текст в горното и долно поле на всяка страница – добавя в тези полета информация като дата, час, номер на страница, заглавие на документа или част от него и др.
Добавяне на „воден знак“ – позволява добавяне на стилизиран текст или изображение във формат bmp, jpg, gif, png, tiff или wmf като „воден знак“.
Преобразуване на изображение в PDF файл и обратно – преобразува изображение във формат bmp, jpg, gif, png, tiff или wmf в PDF файл с опции за разположение или записва PDF файл като изображение (png, jpg, bmp и tiff) с DPI опции.
Други операции – манипулации на форми с полета; преобразуване на PS (PostScript) файлове в PDF формат за четене в Acrobat Reader.
Платформа: Windows
Даунлоуд: www.pdfill.com/pdf_tools_free.html

Коментар