Ако изкуственият интелект пише есета, какво ще правят учениците?

Независим орган може да се грижи етичното използване на речеви модели