България е в поредна „ураганна вълна” на намаляваща заетост

Този процес влияе и върху спада в числеността на населението

На 1-ви декември стартира курс по Web Development

Успешно завършилите обучението ще владеят 5 програмни езика

AI ще засегне най-силно „белите якички”

С напредъка на технологиите нарастват и опасенията от автоматизацията