Русия си оформя „собствен интернет“

Влезлият в сила закон е изготвен „предвид агресивния характер на стратегията за национална киберсигурност на САЩ“, твърдят руски специалисти

Живеем в ерата на интелигентните решения

Изкуственият интелект и анализът днес са навсякъде и са включени вече в самите системи за съхранение на данни, предлагат се по заявка или са изнесени в облака, заяви Матиас Поп, HPE

Облакът: Google Cloud вече е по-скъпа компания от IBM

Анализаторите смятат, че между 2018 и 2022 г. общият годишен ръст на подразделението може да достигне 55%, а до 2025 г. годишните му продажби ще възлязат на 38 милиарда долара