Автобуси ще разпознават хората наблизо

Системата ще показва наличието на хора в опасна близост и при необходимост дори ще поема управлението на автобуса, за да предотврати инцидент