АПИ въвежда интелигентна ИС за трафика

Проектът на стойност 5,8 млн.лв. ще се реализира до края на октомври

Три оферти в търга за ГИС административни е-услуги

ЕСРИ-България, Мапекс и ТехноЛогика са кандидати за изпълнение на проекта