Стратегията „най-напред AI“ става все по-популярна сред бизнеса

Оценяват възвръщаемостта от него чрез удовлетворението на клиентите