AIBEST: Работим за инвестиции в „индустрията на знанието”

Асоциацията цели да върне и задържи българските таланти у нас