Бизнес 4.0 гарантира растеж на компаниите

Успехът е заложен в четири ключови поведения: насърчаване на масовата персонализация, създаване на експоненциална стойност, използване на екосистемите и възприемане на риска