Водеща банка въвежда селфи идентификация

Модерната технология ускорява процеса на отваряне на нови банкови сметки, предлага повече удобство и спестява време на бизнес клиентите на HSBC