Г-20 форсира данъчната реформа за ИТ гигантите

Новите правила биха означавали по-високи данъчни тежести за големите мултинационални компании, но ще затруднят страни като Ирландия да привличат чуждестранни инвестиции