Apple ще утилизира продуктите си безплатно

Новата еко програма ще се разгърне по целия свят и може да обхване също техника от конкурентни производители, вкл. компютри, монитори и периферия