Intel се кани да увеличи 50 пъти плътността на транзисторите

Това ще позволи на компанията да следва прословутия Закон на Мур