Смартфоните ни правят цифров профил за продан

Записването на всички малки детайли и свързването им формират дигитални отпечатъци, които се търгуват от компаниите