Защо са важни дигиталните карти на фавелите

Картографирането на неформалните общности, обитаващи крайградски махали в Бразилия, е важно за селищата от всички краища на света