Големи надежди за дигиталното образование

Няколко технологии ще се наложат като инструменти за е-образованието и постепенно ще се интегрират все по-добре

С хромбук в училище: готови за професиите на бъдещето

Боравейки с дигитални „учебници”, работейки в изцяло дигитална среда, свиквайки на онлайн работа в екип, децата неусетно се подготвят за бъдещето