ЕС отпуска още средства за укрепване на киберсигурността

Механизмът за свързване на Европа предоставя финансиране от 38 млн. евро до 2020 г. в подкрепа на националните екипи