OWC Drive Dock – приема два диска, поддържа гореща замяна

Док станцията по същество превръща вътрешните дискови устройства във външни, като позволява замяната им по време на работа