Съдът на ЕС: търсачките трябва да премахват „явно неточни“ данни

За некоректност потребителите следва да предоставят доказателства