Fujitsu ще инвестира $2 млрд. в иновации и развитие

Компанията си поставя за цел да направи по-лесно въвеждането на клауд системи наред с традиционните ИТ решения

Fujitsu свежда корпоративната йерархия до три нива

Топ-ръководството, пет големи регионални звена и местните поделения – това са всичките „стъпала” в новата структура