Ускоряват създаването на Европейски съвет по иновациите

Финансиране в размер на над 2 млрд. евро за периода 2019-2020 г. ще се отпуска на иноватори посредством два инструмента - „Изследвач“ и „Ускорител“