ЕС се придвижва към единен пазар за научни изследвания

Европейската комисия ще подпомогне процеса с инвестиции в размер на 80 млрд. евро от новата програма „Хоризонт 2020”

Единният пазар за научни изследвания е все по-близо

Въпреки напредъка обаче остават проблемни области, сочи доклад на ЕК