Информационно обслужване внедри е-регистър в МП

Подобрява обслужването от органите на съдебната власт