ЕС обяви нова индустриална политика

Фокусът е върху иновациите и устойчивата промишленост