Тех-хората се адаптират към живота „далеч от цивилизацията“

Изграждат автономни общности от по 400-500 домакинства