Умни технологии обещават по-евтина енергийна система

Вече няма съмнение, че възобновяемата енергия ще бъде доминиращата сила в енергийния сектор в следващите десетилетия, но предизвикателство е разпределението