Знак за екодизайн на всички електрически продукти

Директивата на ЕС важи за мобилни телефони, бяла и черна техника, лампи и всичко, свързано с енергопотребление