Лилия Месечкова от Progress с награда „Жени в бизнеса” в САЩ

Отличена е за насърчаване на приобщаването и многообразието на талант