ДАЕУ ще пази личните данни с блокчейн софтуер

Решението може да бъде използвано от всички администрации