„Изкуствено листо” произвежда чист водород за гориво

Полупроводникови наножици, абсорбиращи светлината и потопени във вода, генерират водород в газообразно състояние