Microsoft разследва изтичането на изходния код на Windows XP

43GB информация за старите операционни системи се появиха в мрежата

Китай издига нова бариера за чуждия софтуер

Приет е закон, съгласно който външните доставчици за финансовия сектор трябва да разкрият изходния код на софтуерните си продукти