Siemens и Alibaba ще развиват индустриалния IoT

Платформата MindSphere ще стане широко достъпна на китайския пазар