Как бизнесът може да създава приложения с минимален код

Все повече специалисти от различни отдели, извън ИТ екипа, ще ползват инструментите за бърза разработка, сподели Васил Терзиев, Progress