Мигновени съобщения и поверителност – алтернативите

Инициатива на ЕС развива „интернет от следващо поколение”