Възходът на инфрачервеното заснемане

Пандемията Covid-19 накара все повече компании да използват термовизионни камери с цел откриване на болни хора в помещенията с работници