Информационно обслужване отчете повишена печалба

Държавното дружество е на плюс 440 хил. лв. за първото тримесечие