Облачните технологии отнемат бюджети от ИТ отделите

Все по-често клауд решенията се купуват от други звена в компаниите