ТУ-София отваря лабораториите си за кандидат-студенти

Инициативата цели да повиши интереса към инженерното образование