Социалната значимост на труда прави щастливи ИТ екипите

Мениджърите трябва да им покажат важността на това, което вършат