Изненадите са „новото нормално“ в сигурността

Едно от важните направления е обучението на персонала с цел повишаване на осведомеността