Ева Паунова отстоя становище за авторското право в ЕП

Предложенията й бяха приети от Комисията по вътрешен пазар