Расте престижът на компютърните професии

Настъпват промени не само в пазара на труда, но и в образованието