Химически лаптоп ще търси живот на други планети

Иновативен прибор на НАСА, наречен Chemical Laptop, може да анализира вещества за наличието на аминокиселини и мастни киселини

Български апарати изследват космически процеси

Сонда на Ленгмюр определя параметрите на космическата плазма