Canon дигитализира ръкопис на 1600 години

Документът е един от най-ценните във ватиканската библиотека