1 милиард камери в света и краят на личната неприкосновеност

Вече става дума за „всезнаене” - тотална информационна запознатост, при която се знае всичко за всекиго, предупреждават експерти