Случайно създаден материал обещава скок в батериите

Фосфорни наноленти ускорявят зареждането, повишават капацитета