Десетки общини вече имат достъп до бърз интернет

Оптичната мрежа обхвана 29 общини и 24 малки населени места