Започва проект срещу езика на омразата онлайн

Предвижда се създаване на портал за анонимно подаване на сигнали