МИС-2 – стъпки за съответствие и санкции

За обхвата и изискванията на новата директива за информационна сигурност разказва Вихрен Славчев